Planet Diet Modra Številka
  • banner planet diet zdravo zivlljenje in nasveti
Previous Next

Glikemični indeks (GI)
Indeks telesne mase
15-dnevna Garancija nakupa

Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe (2.odstavek b43.d člena ZVPot).  Celotne stroške pošiljanja in/ali vračila blaga v primeru vračila krije kupec, v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Kupec lahko ponudnika o odstopu od pogodbe obvesti preko elektronske pošte ali s predložitvijo obrazca, ki se nahaja tukaj
.

Kupec mora prejeto blago vrniti v roku, zakonsko določenem za odstop od pogodbe, kar se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Dioni, d.o.o., Suhadole 15d, 1218 Komenda. Prosimo, da izdelek vrnete na naslednji način:
  • izdelek mora biti v originalni embalaži;
  • izdelek mora biti neodprt, nepoškodovan in v nespremenjeni količini;
  • vrnjenemu izdelku morate priložiti račun oz. njegovo kopijo.
Garancija ne velja:
  • če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam ali če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe;
  • če gre za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;
  • če gre za dobavo izdelkov za higieno in osebno higieno;
  • če gre za dobavo časopisov, revij in periodičnih publikacij.
Prodajalec bo kupcu povrnil vsa opravljena plačila najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Plačilo bo kupcu povrnjeno z nakazilom na njegov osebni bančni račun, ki nam ga mora v ta namen sporočiti v okviru postopka vračila blaga. Gotovine ne izplačujemo. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.